: : Учебники по экономике, финансам, менеджменту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 

 

Марка акцизного збору – це спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби. Її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність виробництва, ввезення та реалізації цих виробів.

Не підлягають маркуванню  алкогольні напої зі змістом спирту етилового від 1,2 до 8,5  % об’ємних одиниць (слабоалкогольні напої).

Відповідно до законодавства (Гармонізованої системи опису та кодування товарів) пиво не відноситься до  алкогольних напоїв, тому не підлягає маркуванню.

Відповідно до Закону № 2189-ІV з 1 травня 2005 року запроваджено диференціацію марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв за їх міцністю, зокрема для маркування лікеро-горілчаної продукції застосовуються два види марок: „вміст спирту етилового до 25% об’ємних одиниць”, „вміст спирту етилового 25% і більше об’ємних одиниць” та десять видів для виноробної продукції: „вино сухе”, „вино марочне”, „вино напівсухе та напівсолодке”, „вино з доданням спирту (міцне)”, „вино ігристе”, „вино газоване”, „плодово-ягідне вино”, „вермут”, „коньяк”, „бренді”.

Маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином:

на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) горілки та лікеро-горілчаних виробів, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови зазначаються:

загальна та власна назва виробу;

найменування виробника;

знак для товарів і послуг;

географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування підприємства;

вміст спирту (% об.);

місткість посуду;

вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами);

позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України).

Штриховий код має наноситися на видиму сторону етикетки, або контр етикетки, або пляшки (іншого посуду).

На видимій стороні етикетки, або контр етикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу має зазначитися дата виготовлення виробу, код підприємства та номер ліцензії на виробництво.

Із запровадженням акцизних марок для маркування виноробної продукції залежно від її виду на практиці постали питання щодо маркування алкогольної продукції, загальні назви якої не збігаються з назвами, зазначеними на акцизних марках. Розглянемо деякі з них.

При визначенні виду акцизної марки, необхідної для маркування алкогольного напою – бальзаму, слід враховувати таке.

Законом № 2189-ІV внесено зміни та доповнення до ст. 11 Закону № 481/95-ВР, згідно з якими розширено перелік місткостей тари, в яку можна розливати:

горілку та лікеро-горілчані вироби – також у тару місткістю 0,275 л;

виноробну продукцію – також у тару місткістю 0,275, 0,35, 0,68 та 0,8 л і упаковку типу „Bag in box”.

Слід звернути увагу на те, що відповідні зміни не внесено до ст. 7 Закону № 329/95-ВР і не передбачено застосування на горілку та лікеро-горілчані вироби (із вмістом спирту понад 8,5% об.) марки акцизного збору, на якій позначається така місткість тари, як 0,275 та 0,33 л.

Не передбачено й марки акцизного збору, на яких позначається місткість тари 0,68 та 0,8 л, для маркування вина, що розливається в тару такої місткості.

Порядок обліку та реалізації марок акцизного збору, а також маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлено Законом України „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” від 15.09.95 р. № 329/95-ВР (з змінами та доповненнями).

Постановою КМУ від 23.04.2003 р. № 567 затерджено Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Постанова Кабінету Міністрі України від 20.06.2003 р. № 926 „Про розміри плати за марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

На сьогодні в Україні розмір плати за одну марку акцизного збору становить для алкогольних напоїв – 0,037 грн., для тютюнових виробів – 0,022 грн., тоді як ціна російської акцизної марки на алкогольні напої у 6,8 раза вище (0,25 грн.), що не впливає на обсяг експорту алкогольних напоїв українськими виробниками на ринок Росії.

Використання марок акцизного збору протягом тривалого часу без змін дизайну та удосконалення захисних елементів створює умови для їх підроблення і, як наслідок, нарощування тіньового сектора та виготовлення фальсифікованої продукції. Так, у 2005 р. технологію виробництва нових акцизних марок з голографічними захисними елементами було розсекречено, внаслідок чого вже восени того самого року в Україні з’явилися примірники підроблених марок, які були виготовлені із застосуванням високошвидкісного промислового обладнання та мали реальні реквізити справжніх марок. Це свідчить про можливість збільшення використання підроблених марок акцизного збору та нелегального обігу підакцизної продукції.

Таким чином, на сьогодні виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів, використовуючи підроблені марки акцизного збору, мінімізують податкові зобов’язання з акцизного збору.

Марки встановленого зразка виготовляються на замовлення ДПА України спеціалізованим підприємством Мінфіну України.

Підприємства-виробники та імпортери щомісяця подають органу ДПС попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами та платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує оплату вартості замовлених марок акцизного збору нового зразка.

Види марок:

На алкогольні напої, вироблені в Україні (зелені – для лікеро-горілчаної продукції; червоні – для виноробної продукції).

На імпортовані алкогольні напої (фіолетові).

На тютюнові вироби, вироблені в Україні (зелені).

На імпортовані тютюнові вироби (фіолетові).

На даний час запроваджуються нові додаткові марки акцизного збору для різних видів лікеро-горілчаної та виноробної продукції.

Таким чином, продавцем марок акцизного збору є податковий орган, уповноважений на це ДПА України. Продавець після отримання марок зберігає у своїх приміщеннях або у приміщеннях установи банку (за договором).

Аналогічні умови повинні забезпечити і покупці марок.

Марки продаються СПД, які відповідно до законодавства є платниками АЗ з алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Продаж марок українським виробникам проводиться виходячи з планових щомісячних обсягів їх виробництва (реалізації) відповідно до заявки-розрахунку на необхідну кількість марок.

Для одержання марок вітчизняні виробники подають такі документи:

заявку-розрахунок на придбання марок за встановленою формою у двох примірниках, один з яких залишається у продавця, один – у виробника;

розрахунок потужності підприємства-виробника з визначенням можливого обсягу виробництва та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує внесення плати за марки;

оригінал і копію ліцензії, що підтверджує право на виробництво продукції.

СПД, які уклали договори з іноземними виробниками на поставку в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, підлягають реєстрації у продавця марок як імпортери. Реєстрація проводиться в окремому журналі.

Для одержання марок імпортери подають продавцю:

-заявку-розрахунок за встановленою формою у трьох примірниках (один – для продавця, один – для покупця, третій – з відміткою продавця про сплату акцизного збору надається митним органам під час  оформлення ВМД);

-платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату акцизного збору;

-оригінал і копію ВМД про ввезення попередньої партії товарів;

-оригінал і копію ліцензії на право здійснення імпорту алкогольних напоїв або тютюнових виробів.

Одержувач марок ставить особистий підпис у журналі обліку видачі марок, форма якого затверджується ДПА України.

Покупець веде їх облік за видами і забезпечує схоронність.

Придбані марки передаються імпортерами іноземним виробникам для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів у процесі їх виробництва.

Маркування здійснюється виробниками цієї продукції. Марки наклеюються на кожну пляшку, пачку (упаковку) у такий спосіб, щоб вони розривалися під час відкупорювання виробів.

Для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва використовуються лише марки, які відповідають виду продукції та місткості тари.

На тютюнові вироби марки наклеюються на пачки сигарет та цигарок серійного виробництва, а також цигарок, упакованих у сувенірні коробки (незалежно від розміру), а також на тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню у поліпропіленову плівку.

Невикористані марки (унаслідок пошкодження) приймаються для знищення. Сплачена сума АЗ відшкодовується покупцям або за їх бажанням зараховується в рахунок погашення податкового векселя. Вартість марок не відшкодовується.

Контроль за наявністю марок АЗ на пляшці (упаковці) алкогольних напоїв та на пачці (упаковці) тютюнових виробів під час їх реалізації здійснюють органи ДПС, КРУ, ОВС та митні органи (під час ввезення).

У разі відсутності марок АЗ керівниками органів ДПС приймається постанова про конфіскацію цієї продукції у встановленому законодавством порядку.

          Вартість придбаних марок акцизного збору відноситься на валові витрати підприємства та впливає на ціну алкогольних напоїв або тютюнових виробів.

З метою дотримання вимог Закону України від 15.09.95 р. № 329/95 „Про акцизний збір на алкогольні напої і тютюнові вироби”, забезпечення повноти сплати акцизного збору при придбанні марок акцизного збору та посилення контролю за виробництвом і обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів, унеможливлення зловживань у цій сфері, забезпечення захисту життя і здоров’я громадян від неякісної та підробленої продукції ДПА України розроблено проект постанови КМУ „Про запровадження марок акцизного збору з посиленими елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

Прийняття постави КМУ „Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з посиленими захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів” дасть змогу:

підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері державного контролю за виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів та збільшити надходження платежів до Державного бюджету України;

посилити боротьбу з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, виготовленням та продажем фальсифікованої продукції, що сприятиме збереженню життя та здоров’я громадян і захисту від неякісної та підробленої продукції.