: : Учебники по экономике, финансам, менеджменту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

План

 

Вступ

Поняття оперативно-розшукової діяльності

Завдання оперативно-розшукової діяльності

Правова основа оперативно-розшукової діяльності

Перелік використаної літератури

 

        

 

Вступ

 

Важливою умовою створення демократичного суспільства в Україні є формування правової держави, де знайшли б надійний захист свободи, права та інтереси кожної людини, існувала б не лише відповідальність громадян перед державою, а й держава несла певні обов’язки перед своїми громадянами.

Підтвердження цього є закріплення в Конституції України гарантій прав і свобод особи, які не можуть бути порушені ніким за винятком випадків, передбачених законом.

 Ці випадки повинні бути мінімальними, відповідати принципам демократичної держави й можуть застосовуватися лише в інтересах захисту прав і свобод особи, збереження добробуту, охорони державної та громадської безпеки, здоров’я і моралі, оскільки правова держава є не тільки однією із найвищих цінностей, а й практичним інструментом забезпечення прав і свобод людини та юридичних осіб, боротьби зі злочинністю, бюрократією, корупцією та іншими правопорушеннями. А це успішно може здійснюватися тільки завдяки  ефективній роботі правоохоронних органів, спрямованій на реалізацію механізму захисту й охорони прав і свобод громадян, законних інтересів особи й суспільства в цілому, встановлення й підтримання правопорядку. Однією із характерних особливостей розвитку суспільства в умовах демократії є постійне укріплення законності й правопорядку в усіх сферах діяльності державних, комерційних структур, суспільних організацій. Аналіз злочинності показує, що на даний час особливого розвитку набула організована злочинність.

Вже зараз мають місце високоорганізовані групи, які здійснюють злочини в умовах латентності і знаходяться у нелегальних умовах.

З урахуванням цього робимо висновок:

 

-  для успішного і своєчасного припинення і розкриття вже скоєних злочинів, встановлення осіб, які їх замислили або здійснили, повинен мати місце „інструмент”, ось таким „інструментом” і є оперативно-розшукова діяльність.